STATO PUBLIC LAW E – BOOK SEPTEMBER 2023

E – BOOK ฉบับแรกของ STATO PUBLIC LAW สำนักงานกฎหมายเฉพาะทางด้านกฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชนแห่งแรกของประเทศไทย

 

click  เพื่ออ่าน

หรือสแกน

เนื้อหาประกอบไปด้วย

การดำเนินการด้านกฎหมายที่ผู้ประกอบการควรทราบ

  • การดำเนินการด้านกฎหมายที่ผู้ประกอบการโรงแรมควรทราบ
  • การดำเนินการด้านกฎหมายที่ผู้ประกอบการร้านอาหารควรทราบ
  • การดำเนินการด้านกฎหมายที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลควรทราบ

LITIGATION – CASE

  • ศาลสั่งให้โรงงานหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราว
  • ฟ้องคดีต่อศาลให้หน่วยงานคืนค่าปรับ กรณีก่อสร้างล่าช้าจากเหตุโควิด – 19
  • คดีเกี่ยวกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  • คดีเกี่ยวกับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

 

หมายเหตุ : ฉบับเดือนกันยายน 2023