นางสาวกุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา

นางสาวกุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา

Partner

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • ทนายความหุ้นส่วนผู้จัดการบริษัท สเตโล่ เอนเตอร์เทนเมนท์ ลอว์ จำกัด
 • อนุกรรมการ สภาทนายในพระบรมราชูปถัมภ์
 • วิชาชีพกฎหมาย

ประสบการณ์ทำงาน

 • อาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายปกครองและอื่นๆ)
 • ผู้ประกาศข่าวต่างประเทศ ในเครือเนชั่น
 • ผู้ประกาศข่าว พิธีกรช่อง7 ช่องจีเอ็มเอ็ม25 ช่อง8 และเนชั่นทีวี
 • ทนายความ บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

การศึกษาและฝึกอบรม

 • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต(Ph.D. Candidate) (สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายมหาชน) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 • นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • โครงการป้องกันอาชญากรรมสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
 • นักกฎหมาย
 • ใบอนุญาตว่าความ 
 • ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร