คุณณภัทร วินิจฉัยกุล แต่งตั้งให้สำนักงานเป็นผู้รับมอบอำนาจในการฟ้อง กสทช. กรณีที่แก้ประกาศเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ

คดีนี้ ลูกความของ STATO คือ คุณณภัทร วินิจฉัยกุล แต่งตั้งให้สำนักงานเป็นผู้รับมอบอำนาจในการฟ้อง กสทช. กรณีที่แก้ประกาศเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ

จากเดิมปี 2553 ที่ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องขออนุญาตจาก กสทช. ก่อน จึงจะควบรวมกันได้

แต่มีการแก้ไขประกาศตอนปี 2560 (มีผลใช้บังคับปี 2561) ว่าต่อไปการควบรวมกิจการนั้น แค่แจ้ง กสทช. เพื่อทราบ แล้วก็ควบรวมกันไปได้เลย แต่ กสทช. อาจจะมีมาตรการเยียวยาภายหลังได้

ซึ่งการแก้ประกาศของ กสทช. ในปี 2561 นั้นมีความไม่ชอบด้วยกฎหมายหลายประการ อาทิเช่น

  • ประกาศปี 2561 นั้น ขัดกับกฎหมายระดับ พรบ. และ ประกาศ กสทช. ปี 2549 ซึ่ง ออกแบบว่าการควบรวมนั้นจะต้องเป็นระบบอนุญาต ไม่ใช่แจ้งเพื่อทราบ
  • การที่ กสทช เป็นหน่วยงานกำกับดูแล มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมาย การที่จะแก้ไขหลักเกณฑ์ซึ่งเป็นนโยบายแห่งรัฐนั้น จะต้องกลับไปที่รัฐสภา
  • การที่ปล่อยให้มีการควบรวมกิจการ จะทำให้เกิดการกระจุกตัว มีผู้ที่มีอำนาจเหนือตลาดขึ้นมาทันที ซึ่งทำใหัส่งผลเสียต่อผู้บริโภคอย่างมาก
  • การที่เหลือคู่แข่งเพียง 2 รายในตลาด ทำให้การแข่งขันนัอยลง การพัฒนาช่องทางบริการหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ก็จะไม่เกิด เพราะเขาคิดว่าไม่ต้องแข่งกันมาก จะประมูลคลื่นแข่งกันก็ไม่ดุเดือด รัฐก็ได้รายได้น้อยลง