Summer Internship 2024 โอกาสสำหรับนิสิต นักศึกษาที่ชื่นชอบกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองมาถึงแล้ว!!!!

Summer Internship 2024

สำนักงานกฎหมาย STATO PUBLIC LAW เปิดรับนิสิตนักศึกษาฝึกงานด้านกฎหมาย

 

ระยะเวลาฝึกงาน

มิถุนายน – กรกฎาคม 2567

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4
  • เกรด 2.75 ขึ้นไป หรือ 67.50 %
  • สนใจกฎหมายปกครองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสอบถาม

Email : info@statopubliclaw.com

เอกสารในการสมัคร

  • Resume พร้อมภาพถ่าย
  • Transcript

สมัครได้ที่

สแกน QR code ในโปสเตอร์เพื่อสมัคร หรือ click

 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2566