สำนักงานกฎหมาย สเตโต้ พับลิคลอว์ ตามหาเพื่อนร่วมทีมไปกับเรา

ตำแหน่ง Branding & Marketing Assistant Manager จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน
–  ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ด้านภาพลักษณ์และการตลาด เช่น เว็บไซต์และสื่อต่างๆ จัดสัมมนา จัดทำหนังสือ งานอีเว้นท์ ฯลฯ
–  สื่อสารและประสานงานภายในและภายนอก เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และส่งเสริมการตลาด
–  ร่วมผลิตเนื้อหา ตามแผนกลยุทธ์ภาพลักษณ์และการตลาด

คุณสมบัติ
–  มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-3 ปี
–  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

คุณลักษณะ
–  มีมนุษยสัมพันธ์ดี
–  ทำงานเป็นทีมได้
–  สื่อสารและประสานงานระหว่างผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานได้ดี
–  มี Growth mindset
–  รับฟังความคิดเห็นผู้อื่นและพร้อมพัฒนาตัวเอง

เงินเดือน 20,000-30,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน)

สวัสดิการ
⁃  ประกันสังคม
⁃  ประกันอุบัติเหตุ
⁃  ประกันสุขภาพ

สนใจสมัคร : ส่ง Resume ได้ที่ Kunjanita.ku@statopubliclaw.com

ข้อมูลบริษัท https://statopubliclaw.com

#รับสมัครงาน
#Branding
#Marketing
#STATOPUBLICLAW
#สำนักงานกฎหมายคดีปกครอง
#สำนักงานกฎหมายคดีมหาชน
#แห่งแรกของประเทศไทย