ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาในคดีที่บริษัท พลวิศว์ เทคพลัส จำกัด

ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาในคดีที่บริษัท พลวิศว์ เทคพลัส จำกัด ยื่นฟ้อง อบจ. สงขลา เพื่อขอให้ชำระเงินค่ารถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์ ดาวน์โหลดไฟล์คำพิพากษา