รับสมัคร Junior Lawyer

สำนักงานกฎหมายด้านคดีปกครอง สเตโต้ พับลิค ลอว์ (Stato Public Law firm)

??‍⚖️ เรากำลังมองหานักกฎหมายด้านคดีปกครอง

ในตำแหน่ง Junior Lawyer จำนวน 2 อัตรา

———————————————

? คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต

2. มีความสนใจด้านกฎหมายมหาชนและคดีปกครอง

3. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

4. มีความกระตือรือร้นและใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ

5. มีความคิดริเริ่มและละเอียดรอบคอบ

6. มีความรับผิดชอบและสามารถรับแรงกดดันได้ดี

7. สามารถเดินทางไปติดตามคดีต่างจังหวัดได้

8. สามารถทำงานเป็นทีมได้

——————————————

? ลักษณะงาน

1. ค้นคว้าข้อมูล ตำรา คำพิพากษาศาลปกครองและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีปกครอง

2. ร่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีปกครอง

3. ให้คำปรึกษาด้านการดำเนินคดีปกครองแก่ลูกความ

4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีปกครอง

5. ติดต่อประสานงานกับคู่ความเพื่อประโยชน์แก่การดำเนินคดีปกครอง

6. ปฏิบัติงานด้านการดำเนินคดีปกครองตามที่ได้รับมอบหมายจาก Senior Lawyer

—————-———————

?️ สำนักงานกฎหมายสเตโต้ พับลิคลอว์ (Stato Public Law Firm) เป็นสำนักกฎหมายเฉพาะทางด้านคดีปกครอง

⚖️ โดยมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านคดีปกครองในสาขาต่างๆให้บริการลูกความอย่างครบครัน ทั้งยังมุ่งเน้นที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกฎหมายและคดีปกครองเพื่อประโยชน์สาธารณะต่อไป

??‍⚖️ ทั้งนี้ผู้บริหารและทีมนักกฎหมาย มีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะขับเคลื่อนสำนักงานกฎหมาย สเตโต้พับลิคลอว์ (Stato Public Law Firm) ให้เป็นสำนักงานกฎหมายด้านคดีปกครองอันดับหนึ่งของประเทศและชั้นนำของโลก พร้อมกันนี้มีเจตจำนงที่จะสร้างสังคมนักกฎหมายปกครองที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อให้บริการด้านกฎหมายปกครองแก่ลูกความอย่างมืออาชีพ

?สนใจร่วมเป็นทีมเดียวกับเรา ติดต่อได้ที่

ดร.พีรภัทร ฝอยทอง

Managing Director

? info@statopubliclaw.com

☎️ 02-096-3488

#สมัครงาน #ทนาย #สำนักงานกฎหมาย

#กฎหมาย #สมัครงานทนายความ #lawfirm

#กฎหมายมหาชน #publiclaw #law