ผู้บริหารและทนายความของ STATO ได้เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565

ผู้บริหารและทนายความของ STATO ได้เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์

นับเป็นช่วงเวลาอันมีคุณค่าอย่างยิ่งที่ได้ฟังแนวคิดด้านกฎหมายมหาชนจากปรมาจารย์ด้านกฎหมายมหาชนอย่าง ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์