บทวิเคราะห์​ กกท.เอื้อผู้ประกอบการ สร้างภาระเกินควร กรณีบอลโลกหรือไม่ ?

โดย ทีมทนายความ

28 พฤศจิกายน 2565

 

สืบเนื่องจากเกิดเหตุการณ์จอดำในช่วงเวลาของการถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกล่อง IPTV ที่ผ่านมา เป็นผลมาจากคำสั่งของศาลทรัพย์สินทางปัญญาต่อการฟ้องของผู้ประกอบการรายหนึ่ง ส่งผลให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวในประเด็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ประกอบรายต่าง ๆ ทำให้ผู้ประกอบการรายนั้น เป็นเจ้าเดียวที่สามารถถ่ายทอดฟุตบอลโลกผ่านกล่อง IPTV ได้ในขณะนั้น

ประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์การแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้ ค่อนข้างน่าจับตามองเพราะผู้ประกอบการรายนั้น ไม่ได้เป็นผู้จ่ายเงินค่าซื้อลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ปัญหานี้เกิดจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้ทำการระดมเงินสนับสนุนจากกองทุนของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และผู้สนับสนุนเอกชนรายอื่น ๆ เพื่อสมทบทุนซื้อลิขสิทธิ์การแข่งขันฟุตบอลโลก

ตามข้อมูลในเว็บไซต์ของ FIFA ผู้ที่ได้ลิขสิทธิ์บอลโลกในไทยแต่เพียงผู้เดียว คือ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ดังนั้น กกท.จึงมีสิทธิ์ในการจัดสรรการถ่ายทอดสดครั้งนี้ให้ดำเนินไปอย่างทั่วถึงทุกช่อง ในฐานะของผู้ถือลิขสิทธิ์แทนคนไทยทั้งประเทศ แต่ กกท. กลับนำลิขสิทธิ์กว่า 50% ของจำนวนเงินที่เป็นของ กสทช. และอีก 25% ที่เป็นของสปอนเซอร์อื่น มาให้ผู้ประกอบการรายนั้น จัดการแต่เพียงผู้เดียวในขณะที่ผู้ประกอบการรายนั้น เข้ามาช่วยจ่ายเงินซื้อลิขสิทธิ์เพียง 25% โดยสามารถเลือกคู่เตะได้ก่อน ได้จำนวนคู่รวมไปถึงได้จำนวนช่องมากกว่า ได้ถ่ายทอดระบบ HD และได้โฆษณา ซึ่งยังไม่มีประกาศแจ้งสัญญาการให้ลิขสิทธิ์ระหว่าง กกท. กับ ผู้ประกอบการรายนั้นจนถึงปัจจุบัน

การฟ้อง กกท. ในครั้งนี้จึงถือเป็นการฟ้องที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ที่จะต้องจัดสรรให้ประชาชนสามารถรับชมการแข่งขันฟุตบอลได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และไม่สร้างภาระกับประชาชนเพิ่มเติม ประเด็นเรื่องการแบ่งช่องในการถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก จึงไม่ใช่ประเด็นหลักเพราะในความเป็นจริง ประชาชนยินดีรับชมการถ่ายสดผ่านช่องของผู้ประกอบการรายนั้น ซึ่งเป็นฟรีทีวีได้ แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้ประชาชนที่มีกล่อง IPTV ของค่ายอื่นอยู่แล้ว จำเป็นต้องซื้อเสาก้างปลามาติดเพิ่มเพื่อการรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้ เนื่องจากผู้ประกอบการรายนั้น ได้ทำการฟ้องผู้ประกอบการรายอื่นต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาในประเด็นของการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งศาลก็มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ทำให้กล่อง IPTV ทุกค่ายยกเว้นผู้ประกอบการรายนั้น จอดำ ไม่สามารถรับชมการการแข่งขันฟุตบอลโลกได้ ทั้งที่ IPTV เป็นช่องทางที่อยู่ภายใต้การกำกับของ กสทช. ประชาชนทุกคนจึงสมควรได้รับชมการถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านช่องทางนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้เช่นเดียวกัน จาก % ของการช่วยซื้อลิขสิทธิ์ทางผู้ประกอบการรายนั้นจึงไม่ควรได้ Exclusive Right ในการจำกัดช่องทางการรับชมของประชาชน จึงเป็นเหตุให้เกิดการฟ้องร้องที่ศาลปกครอง เพราะ กกท. เอาลิขสิทธิ์ที่ควรจะเป็นของส่วนรวมไปให้เอกชนรายหนึ่งรายใดนั้น ถือเป็นการขัดต่อกฎหมายและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนั่นเอง