ชมรมนักกฎหมายก่อสร้าง แวะมาเยี่ยมเยือนสำนักงาน และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์

วันที่ 28 มีนาคม 2565

ชมรมนักกฎหมายก่อสร้าง แวะมาเยี่ยมเยือนสำนักงาน และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์