คำพิพากษาคดีเขื่อนไซยะบุรี

ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟ้อง ในคดีที่มีผู้ยื่นฟ้องขอให้ยกเลิกโครงการสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากเขื่อนไซยะบุรีของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลดรายละเอียด